Com et podem ajudar?

Amb diversos anys d’experiència en el sector de les telecomunicacions, els especialistes en tecnologia, infraestructures i integració de sistemes de Sitelcat, dissenyen, construeixen, implanten i mantenen solucions integrals sòlides i fiables. Els serveis de SITELCAT cobreixen diferents necessitats en telecomunicacions i xarxes que engloben les següents àrees d’especialització:

 • Manteniment en sistemes de telecomunicacions, xarxes i noves tecnologies.
 • Assistència tècnica en sistemes de telecomunicacions, xarxes i noves tecnologies.
 • Certificació de xarxes de cablejat estructurat veu i dades.
 • Instal·lacions de telecomunicacions , xarxes i noves tecnologies.
 • Desenvolupament de projectes ICT.
 • Connexions i suport remot.
 • Instal·lació i manteniment de sistemes contra incendi.

Serveis que ofereix Sitelcat

Els llargs anys d’experiència de cada un dels tècnics de Sitelcat ens ha portat a professionalitzar en els serveis més demandats de la nostra àrea d’actuació oferint un catàleg de serveis integral i d’acord amb les necessitats dels nostres clients.

En el camp de les telecomunicacions , en un sentit ampli, una central telefònica és el lloc utilitzat per una empresa operadora de telefonia on s’alberga el equip de commutació i els altres equips necessaris per a l’operació de les trucades telefòniques. És a dir , és el lloc on s’estableixen connexions entre els llaços ( bucles ) dels abonats, bé directament o bé mitjançant retransmissions entre centrals del senyal de veu. Les centrals telefòniques se situen en edificis destinats a albergar els equips de transmissió i de commutació que fan possible la comunicació entre els diferents abonats. Allà també es localitzen els equips de força d’energia i el repartidor general o MDF ( Main distribution frame ) .

 • Solucions en telefonia IP.

 • Instal·lació i configuració de centraletes telefòniques físiques i virtuals.

 • Instal·lació, configuració i programació de telèfons DECT i IP.

Per poder formar una xarxa es requereixen elements : maquinari , programari i protocols . Els elements físics es classifiquen en dos grans grups : dispositius d’usuari final ( hosts ) i dispositius de xarxa. Els dispositius d’usuari final inclouen els computadors, impressores, escàners, i altres elements que brinden serveis directament a l’usuari i els segons són tots aquells que connecten entre si els dispositius d’usuari final, possibilitant su intercomunicació .

 • Estructurat Cablejat .
 • Estudi , Instal·lació i Configuració de xarxes WIFI i WIMAX.
 • Instal·lació, Certificació i Reparació de fibra òptica

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), de vegades anomenades noves tecnologies són un concepte molt associat al d’informàtica i a les xarxes. El processament, emmagatzematge i transmissió d’informació, aquesta definició s’ha matisat de la mà de les TIC, ja que en l’actualitat no n’hi ha prou amb parlar d’un ordinador, potser, si de dades distribuïts i remots. I en parlar de processament remot, a més d’incorporar el concepte de telecomunicació, es pot estar fent referència a un dispositiu molt diferent al que tradicionalment s’entén per PC ja que podria dur-se a terme, per exemple, amb un telèfon mòbil (smartphone) o una tablet, amb capacitat d’operar en xarxa mitjançant comunicació sense fils i amb cada vegada més prestacions, facilitats i rendiment.

 • Instal·lació de sistemes i estructures adaptades a les noves tecnologies.
 • Configuració d’aparells, equips i sistemes.
 • Actualització, manteniment i assistència d’aparells, equips i sistemes.

La videovigilància permet la captació, i si escau l’enregistrament, d’informació personal en forma d’imatges. Quan el seu ús afecta persones identificades o identificables aquesta informació constitueix una dada de caràcter personal a efectes de l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal ( LOPD ). La videovigilància permet la captació, i si escau l’enregistrament, d’informació personal en forma d’imatges. Quan el seu ús afecta persones identificades o identificables aquesta informació constitueix una dada de caràcter personal a efectes de l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal ( LOPD ).

 • Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància.
 • Manteniment de sistemes de videovigilància.
 • Instal·lació i configuració de sistemes de videovigilància remota.

Amb un correcte manteniment dels seus equips millorarà el rendiment, estalviés energia i evités futures i costoses avaries en els diferents sistemes de telecomunicació. Farem un estudi de les seves instal·lacions oferint-li un servei que realment s’ajusti a les seves necessitats. Totes i cadascuna de les nostres operacions realitzades en les seves instal·lacions quedaran reflectides i detallades d’acord amb un correcte protocol de MANTENIMENT, d’aquesta manera vostè podrà portar un control exhaustiu de les seves instal·lacions . Informeu-vos de les condicions, productes i solucions que els oferim.

 • Manteniment general per a petites, mitjanes i grans empreses.
 • Manteniment específic per a equips i instal·lacions.
 • Informe i certificació de l’estat d’instal·lacions.

Sitelcat ha consolidat la seva posició com un dels líders, gràcies a l’equip humà , el servei al client que ens caracteritza i a l’aposta d’una manera cada vegada més decidida per productes amb marca consolidada en el mercat. Productes als quals dotem dia rere dia d’un sòlid servei tècnic i una garantia sobre la base de la nostra pròpia filosofia d’empresa. Des de Sitelcat posem el nostre equip a la seva disposició per a qualsevol tipus de dubte sobre el període de garantia , els dubtes que puguin sorgir entorn a la reparació i el servei d’assistència tècnica de les diferents marques amb les que treballem.

 • Servei d’assistència per a equips i instal·lacions.
 • Servei d’assistència tècnica 24 hores.
 • Servei d’assistència tècnica remota.

Per què triar Sitelcat?

 • Estudiem i avaluem les necessitats dels nostres clients.
 • Oferim un servei integral en telecomunicacions , xarxes i noves tecnologies.
 • Les nostres relacions estratègiques ens permeten oferir qualitat , servei i preu adaptat a les necessitats dels nostres clients.
 • Oferim suport i manteniment adaptat a les necessitats dels nostres clients.

Certificacions i Homologacions

Inscrita amb el número 2249 en el registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya per als tipus A, B , D i E.
RITC
Inscrita amb el número 09000039798 en el registre d’empreses acreditades de Catalunya.
REA
Disposem del certificat d’Empresa per a la instal·lació i manteniment de sistemes de protecció contra incendis(RASIC-005005177).
Protecció contra incendi, RECI

Necessites més informació?

Contacto