CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB SITELCAT ( www.sitelcat.es ) :

L’accés al web de SITELCAT propietat de SITELCAT GIRONA , S.L. i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en el mateix comporta l’acceptació de les condicions previstes en la present Política de Privacitat.

Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal SITELCAT .

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Nom: SITELCAT

Denominació Social: SITELCAT GIRONA, S.L.

2. Propietat Intel·lectual

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de l’empresa estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de l’empresa i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació , ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix nom de l’empresa.

L’usuari, únicament i exclusivament , pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat , quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per SITELCAT que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas de infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari .

 

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, SITELCAT informa als usuaris que: SITELCAT ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent.

Les Dades de caràcter personal que recull SITELCAT són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen degudament registrats a l’Agència de Protecció de Dades, la titularitat correspon a SITELCAT Les Dades de caràcter personal obtingudes en el formulari per al registre de noms de domini són transferits a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional registrant competent. Aquesta transferència té com a objectiu, únicament i exclusivament, al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent ( l’empresa ) a través del contracte , és a dir , el registre del nom de domini. La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que si escau s’estableixi amb SITELCAT , així com l’acompliment de les tasques d’informació , formació , comercialització ( tasca aquesta última sempre identificada com a tal ) i altres activitats pròpies de l’empresa.

SITELCAT ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i , a més , s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua , mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. L’usuari podrà, en tot moment , exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició.

 

4. DiversosA.-

SITELCAT utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom , ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador.

Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de SITELCAT el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’ hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l’avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de SITELCAT .

B.- SITELCAT es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa.

C.- SITELCAT es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de SITELCAT sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l’empresa, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

D.- SITELCAT no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web web de l’empresa i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

E.- SITELCAT no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de l’empresa, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de SITELCAT; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d’aquesta informació.

F.- SITELCAT no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el web de l’empresa. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des de web de l’empresa.

G.- SITELCAT no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text , els applets de Java i els programes ActiveX ) , generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

H.- En definitiva , l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis , continguts , enllaços ( links ) i hipertext inclosos en el lloc web de l’empresa.

5 – Cancel·lació i dret de desistiment.

L’usuari tindrà dret a desistir de la compra del producte / servei durant els set ( 7) dies hàbils següents a la recepció del mateix . Passat aquest termini, no procedirà al desistiment del contracte. No serà aplicable el dret de desistiment en els següents casos :

a) Contractes de subministrament de béns el preu estigui subjecte a fluctuacions de coeficients del mercat financer que l’empresari no pugui controlar.

b) Contractes de subministrament de productes / serveis confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

c) Contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discos i de programes informàtics que haguessin estat desprecintats pel consumidor i usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica , susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per al seu ús permanent .

d) Contractes de subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques i revistes.

e) Contractes de prestació de serveis l’execució hagi començat, amb l’acord del consumidor i usuari, abans de finalitzar el termini de set dies hàbils. 6-Reclamacions.Hi ha fulls de reclamacions a disposició del consumidor.Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades mitjançant comunicació escrita dirigida a

:sitelcat@sitelcat.es